Υπηρεσίες

ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η DB Tech αναλαμβάνει την εκπόνηση του συνόλου ή μέρους των μελετών ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών και τη φύση των έργων. Για την εκπόνηση των μελετών χρησιμοποιούνται εργαλεία σχεδιασμού και ανάλυσης υψηλής ποιότητας.

 • Διερεύνηση οικοπέδων και προμελέτες
 • Αρχιτεκτονικές μελέτες
 • Τοπογραφικές μελέτες
 • Μελέτες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Στατικές μελέτες
 • Ενισχύσεις κτιρίων
 • Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων
 • Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (ύδρευσης, αποχέτευσης, θερμομόνωσης)
 • Μελέτες περιβαλλοντιών επιπτώσεων
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Η DB Tech αναλαμβάνει την πλήρη επίβλεψη και οργάνωση της κατασκευής σύμφωνα με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας. Στα μεγάλης κλίμακας έργα γίνεται επιλογή πάντοτε των καταλληλότερων επιστημονικών συνεργατών και κατασκευαστικών εταιρειών.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Η DB Tech αναλαμβάνει τη συγκρότηση φακέλων και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση όλων των απαραιτήτων Αδειών με συνέπεια και ταχύτητα.


ΆΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η DB Tech αναλαμβάνει τη συγκρότηση φακέλων και τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών για την έκδοση όλων των απαραιτήτων Αδειών λειτουργίας με συνέπεεα και ταχύτητα.


ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η DB Tech αναλαμβάνει την ανακαίνιση ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων με τη συνεργασία έμπειρων συνεργείων και τη συνεχή επίβλεψη ακολουθώντας πιστά τα κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών του έργου και διασφαλίζοντας τη χρήση πιστοποιημένων υλικών κατασκευής.


ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η DB Tech αναλαμβάνει τη διακόσμηση κατοικιών, καταστημάτων, ξενοδοχείων, bar, restaurants, κτλ., παράγοντας αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια λεπτομερειών, πίνακες και τεύχη, σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες και δοκιμασμένες μεθόδους και υλικά κατασκευής.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Η DB Tech σχεδιάζει και υλοποιεί βιοκλιματικές λύσεις και πράσινες στέγες με τα πλέον εξελιγμένα εργαλεία σχεδιασμού και ανάλυσης έχοντας σα στόχο τη συμβολή στη βελτίωσση του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση δαπανών δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.


ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ PROJECT MANAGEMENT

Η DB Tech αναλαμβάνει την υποστήριξη ιδιωτών και επιχειρήσεων με την παροχή εξειδικευμμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 • Διαχείριση έργου (Project Management)
 • Τεχνική υποστήριξη ακινήτου
 • Εκτίμηση ακινήτου
 • Νομικά θέματα τεχνικής φύσης
 • Οικονομοτεχνική μελέτη επιδοτήσεων
 • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας
 • Κατάρτιση Business & Marketing Plan

FOLLOW
Facebook Twitter
elen