Σχεδιασμός Βιοκλιματικής Κατοίκιας στη Μπόχαλη

Μια νέα σύγχρονη βιοκλιματικής κατοικία που θα στεγάσει τα μέλη μιας τετραμελούς οικογενείας.
FOLLOW
Facebook Twitter
el